Disclaimer

Hieronder vindt u de disclaimer van www.tdenergie.nl, zoals verstrekt door TD Energie. In deze disclaimer wordt aangegeven onder welke voorwaarden wij de informatie op onze website verstrekken.

 

Intellectueel eigendom

Alle informatie op deze website is gratis voor gebruik, op voorwaarde dat u deze informatie niet kopieert, verspreidt, of anderszins gebruikt of misbruikt. Hergebruik van de informatie op deze website is alleen toegestaan conform de bepalingen van dwingend recht.

Zonder expliciete schriftelijke toestemming van TD Energie is het niet toegestaan tekst, afbeeldingen of andere materialen van deze website te hergebruiken. Het intellectuele eigendom berust bij TD Energie.

 

Geen garantie op juistheid Indien van toepassing

Hoewel we streven naar een zorgvuldige weergave van prijzen op onze website, kunnen programmeer- of typefouten voorkomen. Dergelijke fouten vormen geen basis om aanspraak te maken op een contract of overeenkomst met TD Energie.

 

TD Energie streeft naar een actuele website. Ondanks onze inspanningen kunnen we geen aansprakelijkheid aanvaarden voor onvolledige of onjuiste informatie op deze website.

 

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder garantie op juistheid. We behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder voorafgaande kennisgeving.

 

TD Energie is niet aansprakelijk voor informatie op websites waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

 

Wijzigingen

Eventuele wijzigingen in deze disclaimer worden op deze pagina gepubliceerd.

U vindt altijd de meest recente versie van de disclaimer van www.tdenergie.nl hier.