Thermoboxen (binnendelen)

Thermobox 160

Thermobox 200

Thermobox 270

Thermobox 200 + spiraal

Thermobox 270 + spiraal